admin/ september 10, 2017/ O klube/ 0 comments

Rádioklub OM3KPV, dosahoval tieto výsledky. Výsledky sú zaznamenané vrámci slovenského poradia. (PD -poľný deň, DR -deň rekordov)
1969 -PD 3.miesto (144 MHz)
1972 -PD 3. miesto (144 Mhz)
1973 -A1 Cont. 2. miesto, PD 5. miesto (144 Mhz)
1974 -PD 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz)
1976 -PD 2. miesto (144MHz)
1977 -A1 Cont. 10. miesto, DR 4. miesto (144MHz), 60. výročie VOSR 3. miesto (144 MHz)
1978 -A1 Cont. 5. miesto, PD 2. miesto (144 MHz)
1979 -A1 Cont. 6. miesto, DR 1. miesto (144 MHz)
1980 -PD 3. miesto, DR 3. miesto (144 MHz)
1981 -II. subreg. 1. miesto, PD 2. miesto (144 MHz)
1982 -PD 12. miesto, DR 1. miesto (144 MHz)
1983 -I. subreg. 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz), VKV 38 1. miesto, M-ZČSP 1. miesto (144 MHz)
1984 -PD 3. miesto (144 MHz)
1987 -PD 3. miesto (144MHz)
1988 -DR 6. miesto (144 MHz)
1990 -I. subreg. 1. miesto, II. subreg. 10. miesto (144 MHz)
1997 -II. subreg. 11. miesto, PD 9. miesto (144 MHz)
1998 -DR 7. miesto (144 MHz) pod značkou OM7T
1999 -PD 11. miesto (144 MHz), II. subreg. 4. miesto (144 MHz), 6. miesto (430 MHz) pod značkou OM7T
2000 -DR 7. miesto (144 MHz) pod značkou OM7T (najdlhšie spojenie pretekov na európskom kontinente so španielskou stanicou ED1VHF 2226 km!)
2001 -I. subreg. 13. miesto (144 MHz), 9. miesto (430 MHz), II. subreg. 7. miesto (144 MHz), 7. miesto (430 MHz), DR 13. miesto (144 MHz), 8. miesto (430 MHz)
2002 -PD 13. miesto (144 MHz), 10. miesto (430 MHz), DR 11. miesto (144 MHz), 7. miesto (430 MHz)
2003 -pre technickú poruchu na zariadení nebol výsledok publikovaný. V tomto roku to boli posledné preteky Rádioklubu OM3KPV pod kontestovou značkou OM7T z Krížnej

Zoznam pretekov nemusí byť úplný. Ide o možnú časť, ktorú sa po rokoch podarilo dohľadať.

Leave a Comment