QSL lístok ku dočasnej značke OM150JM

OM150JM "Jozef Murgaš"

QSL lístok ku príležitostnej rádioamatérskej značke OM150JM vydanej ku 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

Na počesť tajovského priekopníka rádia, známeho po celom svete, dalo Literárno hudobné múzeum pri ŠVK v BB vytlačiť QSL lístky, ktoré predstavujú korenšpondenčné písomné potvrdenie rádioamatérskeho spojenia. Na slovenských QSL lístkoch bola vyobrazená pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove so sprievodným textom v angličtine. Pre túto udalosť povoľovací orgán Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal dočasnú slovenskú rádioamatérsku volaciu značku OM150JM. Počas štyroch mesiacov sa pod značkou vykonalo skoro 10tis. spojení so 175 rádioamatérskymi krajinami. Do celosveto-vého odborného povedomia sa tak vďaka štyrom banskobystrickým rádioamatérom dostalo meno Jozefa Murgaša a jeho rodnej obce Tajov.

Pridaj komentár