admin/ september 17, 2017/ O klube/ 0 comments

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša a 80. výročia jeho úmrtia v roku 2014, šiesti banskobystrickí rádioamatéri, Jozef Toman OM3MV, Ján Cibuľa OM7AW, Milan Cigler OM7SR, Rišo Tuček OM7RU, Milan Čunderlík OM7CM a Ľudovít Šajdík OM7AX nadväzovali rádioamatérske spojenia s úplne celým svetom. Na počesť tajovského priekopníka rádia, známeho po celom svete, dalo Literárno hudobné múzeum pri ŠVK v BB vytlačiť QSL lístky, ktoré predstavujú korenšpondenčné písomné potvrdenie rádioamatérskeho spojenia.

OM150JM "Jozef Murgaš"

QSL lístok ku príležitostnej rádioamatérskej značke OM150JM vydanej ku 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

Na slovenských QSL lístkoch bola vyobrazená pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove so sprievodným textom v angličtine. Pre túto udalosť povoľovací orgán Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal dočasnú slovenskú rádioamatérsku volaciu značku OM150JM. Počas štyroch mesiacov sa pod značkou vykonalo skoro 10tis. spojení so 175 rádioamatérskymi krajinami. Do celosvetového odborného povedomia sa tak vďaka šiestim banskobystrickým rádioamatérom dostalo meno Jozefa Murgaša a jeho rodnej obce Tajov. Na to, aby sa do celého sveta rozdistribuovalo takmer 10.000 potvrdení o spojení vo forme lístkov, majú rádioamatéri premyslený dômyselný spôsob distribúcie lístkov na hmotnosť, prostredníctvom národných kancelárií, takzvaných QSL služieb, ktorý významne znižuje náklady rádioamatérov na QSL korendošpondenciu. Tento krásny reprezentačný výkon pre banskobystrický kraj a teda samotná distribúcia QSL lístkov s informáciou o našom významnom rodákovi, bola dotovaná z dôchodkov našich zanietených rádioamatérov v celkovej výške €255,61.

Galéria niektorých potvrdzujúcich QSL lístkov z celého sveta:

no images were found

Leave a Comment