Ing. Karol Dillnberger v laboratóriu

Ing. Karol Dillnberger na SAV vo svojom laboratóriu

Ing. Karol Dillnberger na SAV vo svojom laboratóriu

Na SAV vykonával činnosti v oblasti izotopickej spektrometrie v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, ako aj vo Farmakologickom ústave SAV. V rokoch 1959-1963 založil a viedol centrálny výskum prijímacej televíznej techniky na Slovensku. Ako vedecký pracovník SAV upozornil na seba svojimi priekopníckymi prácami v elektrotechnike a najmä televízii.

Pridaj komentár