admin/ júl 29, 2017/ O klube/ 0 comments

V roku 2016 sme si pripomenuli 65 rokov vzniku značky OM3KPV, ktorá bola vydaná v roku 1951 ako OK3OPV pre Krajské vojenské veliteľstvo v Banskej Bystrici. Pre jej nevyužitie bola v roku 1960 presunutá do Leteckých opravovní v Banskej Bystrici ako už OK3KPV, lebo v roku 1953 sa pre klubové stanice namiesto označenia O začalo vydávať K.

QSL OK3KPV to OK1KTA

QSL lístok OK3KPV pre stanicu OK1KTA zo spojenia 1. septembra 1979 na VKV pásme

Do roku 1960 mali LOBB povolenie pre klubovú stanicu len pre VKV pod značkou OK3UAL. Jej vedúci operátor bol Imrich Kimle OK3XO. Tento sa po zmene značky stal vedúcim operátorom aj na OK3KPV. Toto sa udialo po presťahovaní LOBB na Skuteckého ulicu z bývalých priestorov na Námestí SNP vo dvore Beniczkého domu. Tam bola pôvodne firma IDEIX Ing. Dillnbergera OK3ID z ktorej po znárodnení vznikli Letecké opravovne.


V pôvodnej firme IDEIX vyrástlo veľa rádiových operátorov: Jančík, Karas, Dlhý, Ivanič, Matuška, Troliga, Snopko, Selecký a Klibáni, ktorý bol dokonca prevádzkový operátor.

Zamestnanci a operátori IDEIX

Zamestnanci a operátori IDEIX

Okrem majiteľa firmy OK3ID vo firme pracovali koncesovaní rádioamatéri so značkami OK3IT, OK3IX, OK3IS, OK3IC, OK3IL, OK3IY, OK3MU, OK3UI a OK3XO Zaujímavosťou je, že ráno po príchode do práce sa údajne trénovala morseovka. Anna Vigašová OK3IL bola prvá rádioamatérka na Slovensku.
Firma IDEIX po založení dostala zakázku na spojovacie zariadenia pre potreby Civilnej obrany.

Inzerát firmy IDEIX v časopise Krátke vlny

Inzerát firmy IDEIX v časopise Krátke vlny

Všetky potrebné súčiastky okrem kondenzátorov a odporov si vyrábali sami. Najmä cievky, ladiace otočné kondezátory, VF tlmivky atď.
Po skončení vojny začali nemeckú spojovaciu techniku upravovať pre potreby našej armády. Pokračovali vo výrobe vyššie uvedených súčiastok najmä pre rádioamatérov. Aj prípadné nové zariadenia, ktoré sa vo firme navrhli a vyrábali, sa zakladali na súčiastkovej základni nemeckej spojovacej techniky. Táto bola vo veľkom množstve dodávaná do firmy za účelom dalšieho využitia po prípadnej úprave, alebo po demontáži na súčiastky, čo zabezpečovalo ženské osadenstvo firmy. Aj vďaka Dillnbergerovej rádiotechnickej firme IDEIX bola v Banskej Bystrici azda najvyššia koncentrácia rádioamatérov v tej dobe na Slovensku.

QSL lístok OK3ID

QSL lístok OK3ID

Ing. Dillnberger bol druhým slovenským koncesionárom, priekopníkom prvého vysielania na 5m pásme, televízneho vysielania na Slovensku a v rokoch 1967 až 1970 pracoval v nemeckej firme BOSCH.

Logo Leteckých opravovní v Banskej Bystrici

Logo Leteckých opravovní v Banskej Bystrici

Letecké opravovne sa aj so zamestnancami v roku 1960 presťahovali na Skuteckého ulicu. Pôvodný zamestnanec IDEIX-u Jaromír Loub OK3IT predtým išiel pracovať do Zväzarmu, kde zastával platenú funkciu predsedu Krajského rádioklubu.

OK3YBN OK3CIE PO Klibáni OK3TAO OK3CDM OK3CJA

OK3KPV pred sídlom klubu na dobových májových oslavách

Po nástupe Jozefa Tomana OK3CIE a Juraja Valašťana OK3CDM do Leteckých opravovní vznikla snaha aktivizovať klubovú značku OK3KPV. V priestoroch opravovní sa to nepodarilo, ale Jaromír Loub OK3IT poskytol priestory bývalého Krajského rádioklubu na Námestí SNP č. 13 nad reštauráciou Rak. Zmena umiestnenia značky sa vykonala v roku 1969 a vedúcim operátorom sa stal Jozef Toman OK3CIE (dnes OM3MV). Do klubu sa pridali Ivan Urda OK3CJA, Ľudo Šajdík OK3TAO, Ing. Ivan Novotný OK3YBS, Ing. Zdeno Máša OK3MU, Milan Molnár OK3YBN, Dr. Peter Kopernický OK3CBA.

Vedúci operátor OK3KPV Jožo Toman OK3CIE

Vedúci operátor OK3KPV Jožo Toman OK3CIE

Koncesie si spravili aj mladí operátori Milan Voskár OK3YCI, Ing. Miloš Mesiar OK3YBJ, Jožko Brunner OK3YCD, Ján Kollár OK3CKE, Ján Magnusek OK3TIZ a prihlásilo sa veľa ďalších koncesionárov, Ing. Oto Lehocký OK3LC a Ing. Anton Kováč OM7AKA. Ľudovít Šajdík OK3TAO (dnes OM7AX) vymyslel názov pre klub Rádioklub Delta. Názov klubu sa používal až do roku 1990, kedy sa už často mýlil s letcami z bezmotorového lietania.


Technické vybavenie klubu bolo na slušnej úrovni. Z LOBB bol požičaný KV prijímač RFT 188 a KV vysielač Pelikán. Od Jaromíra Louba OK3IT z Krajského rádioklubu bol v klube vysielač KUV, na ktorom sa pracovalo v KV pásmach. Anténa G5RV bola natiahnutá nad uličkou Malá streborná.

OK3KPV/P PA0MS Bývalá meteorka na Krížnej

Staré QTH z bývalej „meteorky“ na Krížnej

I napriek slušnej KV výbave, hlavnou náplňou činnosti klubu bolo vysielanie na VKV pretekoch z kóty Krížna, 1575m n./m. Najmä vďaka tejto kóte sa klubu darilo umiestňovať na popredných miestach v rámci Slovenska. Niektoré preteky aj vyhrali, najmä v neskoršej dobe, keď namiesto antény PA0MS pre pásmo 144 MHz začali používať kratšiu, alebo dlhšiu verziu antény F9FT.

OK3YBN OK3CDM OK3PB OK3CJA OK3TAO OK3CIE OK3MU OK3IS OK3YAI

Na VKV pretekoch s rodinnými príslušníkmi

Montáž antény F9FT pre VKV OM7UR OM3MV OM7CA

Montáž antény F9FT pre VKV

Vylepšenie sa dotýkalo aj vysielacieho zariadenia. Na pretekoch sa začal používať nový preladiteľný vysielač konštrukcie Juraja Valašťana OM3CDM s elektrónkou GU29 na koncovom stupni.

Koncový stupeň s elektrónkou SRS4451 cca 80W výkonu

Koncový stupeň s elektrónkou SRS4451 cca 80W výkonu

Vďaka dobrým umiestneniam v pretekoch klub dostal nový transciever YAESU FT-221R. Do podobnej skrinky Jozef Toman OK3CIE a Ivan Urda OK3CJA zhotovili koncový stupeň s elektrónkou SRS4451 cca 80W výkonu. Počas „Dňa rekordov“ v roku 2000 sa klubu podarilo nadviazať najdlhšie spojenie v Európe na pásme 144 MHz so španielskou stanicou ED1VHF na vzdialenosť 2226 km.

Posledné preteky OM7T na Krížnej 2003 OM7AW_OM6AT_šofér_OM3MV_OM7AX

Posledné preteky na Krížnej 2003

Asi jediná prevádzka na KV v pásme 80 m sa konala v roku 1974 z vrcholu kóty Ďumbier, 2043 m. Vysielalo sa zo zariadenia SSB TTR-1, napájané bolo z batérií, anténu použili 2×19 m dipól, pod značkou OK30SNP.

 

Okrem prevádzky na amatérskych pásmach sa klub venoval aj technickej činnosti. Vedúcemu Rádiového vývojového a kompletizačného strediska (RVKS) v Banskej Bystrici Jaromírovi Loubovi OK3IT, členovia, najmä Urda OK3CJA a Toman OK3CIE, pomáhali pri výrobe a oživovaní elektrotechnických výrobkov pre mládež. Išlo o bzučiaky pre výuku morseovky, jednoduché prijímače pre KV, atď. Za pomoci Jozefa Tomana, Ivan Urda vyvinul a zostrojil konštrukciu transcievru pre 160 m pásmo. V RVKS sa toto zariadenie v celkovom počte 20 kusov aj so zdrojmi vyrábalo pod názvom SD160. Zariadenie bolo hybridné, ale potom Urda OK3CJA skonštruoval ďalší TRX SD16, ktorý bol celotranzistorový a v stavebnicovom prevedení.

Významným počinom bystrického rádioklubu bola technická pomoc pri vyhodnocovaní skokov na lyžiach na Svetovom pohári v Tatrách v roku 1970. Za pomoci výpočtovej techniky zo ZVT Banská Bystrica, členovia rádioklubu pre rozhodcov vyrobili krabičky s číselnou voľbou pre okamžité hodnotenie skokov, ktoré sa zapisovali priamo do počítača. Urýchlené spracovanie výsledkov bolo mimoriadne dobre hodnotené medzinárodnými autoritami Svetového pohára.

OK3YCG OK3CIE

Rádiový orientačný beh na Urpíne

Klub sa podieľal aj na účasti a organizovaní ďalších rádioamatérskych disciplín, ako rýchlotelegrafia – moderný viacboj telegrafistov a najmä ROB, čiže Hon na líšku. Peter Brzuľa získal titul -juniorský Majster Európy v ROB – HNL. Pri organizovaní týchto disciplín sa angažovali Toman OK3CIE, Šajdík

Súťaž v ROB nad Fončordou v Banskej Bystrici

Súťaž v ROB nad Fončordou v Banskej Bystrici

OK3TAO a Brunner OK3YCD ako organizátori a rozhodcovia za spolupráce so SPŠ Jozefa Murgaša, Vojenským gymnáziom a Pedagogickou fakultou v Banskej Bystrici.

Účastníci Majstrovstiev Československa v Modernom viacboji telegrafistov na chate Biotika, Krpáčovo v roku 1974 a vlastne aj odborná verejnosť rádioamatérskych stretnutí, ktoré sa začali tiež začiatkom sedemdesiatych rokov na chate Hydrostavu ocenili vysokú úroveň podujatí zorganizovanými členmi rádioklubu Jozefom Tomanom OK3CIE a Ľudom Šajdíkom OK3TAO.

OK3YCD OK3CIU OK3UE OK3CIE

Celoslovenské stretnutie rádioamatérov na Krpáčove

Tradícia rádioamatérskych stretnutí trvá dodnes a konajú sa v Tatrách.
Funkciu vedúceho operátora VO postupne prestriedali Jozef Toman OK3CIE (dnes OM3MV), Jozef Brunner OK3YCD (dnes OM7BJ) a Ivan Urda OK3CJA (OM7UR). Dnes je opäť VO OM3MV.

XYL OK3 CJA OK3YBN OK3CIE+XYL Krpáčovo

Stretnutie rádioamatérov na Krpáčove

Od roku 2000 je rádioklub občianske združenie IČO: 37820672, pretože väčšina jeho členov už v LOBB nepracovala. Starí členovia postupne zriadili tri priestory pre rádioklub. Počas roku 2017 vhodné klubové priestory riešia noví členovia v spolupráci s krajskou municipalitou. Je veľmi potrebné, aby sa členovia mali kde stretávať aj kvôli náboru nových rádioamatérov, pretože aj starí členovia v minulosti obetovali veľa osobného času, aby mohli získavať a pripravovať nových mladých operátorov.

OK3KPV OK3CIE OK3CJA hotel Heľpa kurz OL

Kurz OL na hoteli v Heľpe

Bystričania vycestovali niekedy až na Heľpu, kde v miestnom hoteli viedli kurz mladých operátorov pre triedu OL od 15 do 18 rokov.

Značka OM3KPV úspešne reprezentovala mesto Banská Bystrica i Slovenskú republiku, najmä v pretekoch na VKV a v ostatnej rádioamatérskej činnosti. Noví členovia si vážia a ctia činnosť svojich predchodcov, nadväzujú na ich úspechy a všetky historické skutočnosti. V Banskej Bystrici bol totiž založený prvý rádioklub na Slovensku v tridsiatych rokoch minulého storočia, keď v roku 1935 Ing. Karol Dillnberger OK3ID založil Pohronský rádioklub OK3AX.

Leave a Comment