Category Archives: O klube

Pripomenutie 150 výročia narodenia Jozefa Murgaša

admin/ september 17, 2017/ O klube/ 0 comments

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša a 80. výročia jeho úmrtia v roku 2014, šiesti banskobystrickí rádioamatéri, Jozef Toman OM3MV, Ján Cibuľa OM7AW, Milan Cigler OM7SR, Rišo Tuček OM7RU, Milan Čunderlík OM7CM a Ľudovít Šajdík OM7AX nadväzovali rádioamatérske spojenia s úplne celým svetom. Na počesť tajovského priekopníka rádia, známeho po celom svete, dalo Literárno hudobné múzeum pri ŠVK v

Read More

Zoznam členov a sympatizantov Pohronského rádioklubu OM3KPV, o. z.

admin/ september 11, 2017/ O klube/ 0 comments

Ing. Ivan Novotný Dr. Peter Kopernický Jozef Toman Peter Golembiovský Ivan Urda ml. Miro Urda Ján Cibuľa Ľudo Šajdík Maroš Čupka Milan Kašiak Bc. Jan Novotný Peter Kleskeň Paľo Kleskeň Jozef Soják Ing. Miloš Mesiar Milan Voskár Kamil Kollár Ing. Vlado Perešini Milan Urban Ing. Dušan Buda Ján Buda Ján Magnusek Milan Vosko Ing. Dušan Vatrál Betka Hnátková Bc.Peter Pastucha

Read More

Výsledky Rádioklubu OM3KPV na rádioamatérskych pretekoch

admin/ september 10, 2017/ O klube/ 0 comments

Rádioklub OM3KPV, dosahoval tieto výsledky. Výsledky sú zaznamenané vrámci slovenského poradia. (PD -poľný deň, DR -deň rekordov) 1969 -PD 3.miesto (144 MHz) 1972 -PD 3. miesto (144 Mhz) 1973 -A1 Cont. 2. miesto, PD 5. miesto (144 Mhz) 1974 -PD 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz) 1976 -PD 2. miesto (144MHz) 1977 -A1 Cont. 10. miesto, DR 4. miesto

Read More

Ing. Karol Dillnberger, OK3ID

admin/ august 28, 2017/ Ing. Karol Dillnberger, Uncategorized/ 0 comments

„Po nás prídu mnohí, mladší aj lepší, lenže málokedy prídu prví“ Autorom tejto dobudúcna siahajúcej myšlienky je banskobystrický rodák Ing. Karol Dillnberger OK3ID (6. júna 1912-11. augusta 1996) Jeho synovec pán Dušan Klimo prednedávnom poskytol verejnosti materiál o svojom strýkovi. Spomína, že málokto zo súčasníkov v meste pod Urpínom vie, že ich rodák bol medzinárodne uznávaným odborníkom, vynálezcom a priekopníkom

Read More

Kontakt

admin/ júl 30, 2017/ O klube, Uncategorized/ 0 comments

Sídlo: Pohronský rádioklub OM3KPV, o. z., presná adresa klubu je zatiaľ v riešení,  Banská Bystrica IČO: 378 20 672 DIČ: 2021576348 Doručovacia adresa: Pohronský rádioklub OM3KPV, o. z., PO BOX 31, 974 05 Banská Bystrica Čestný predseda a vedúci operátor klubu: Jozef Toman OM3MV, 0944-137 916, jozef.toman@om3kpv.club Výkonný predseda klubu: Peter Golembiovský OM7ASA, 0918-232 165, predseda@om3kpv.club Bankový kontakt FIO banka: IBAN: SK4083300000002901294690 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Read More

Stanovy Pohronského rádioklubu OM3KPV, o. z.

admin/ júl 30, 2017/ O klube/ 0 comments

POHRONSKÝ RÁDIOKLUB, o. z. OM3KPV STANOVY Článok 1. Právne postavenie Pohronský rádioklub OM3KPV (dalej len klub) je v zmysle zákona dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmu v oblasti rádioamatérskeho vysielania. Klub je organizačným článkom Slovenského zväzu rádioamatérov. Klub je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Sídlom klubu je

Read More

História značky OM3KPV

admin/ júl 29, 2017/ O klube/ 0 comments

V roku 2016 sme si pripomenuli 65 rokov vzniku značky OM3KPV, ktorá bola vydaná v roku 1951 ako OK3OPV pre Krajské vojenské veliteľstvo v Banskej Bystrici. Pre jej nevyužitie bola v roku 1960 presunutá do Leteckých opravovní v Banskej Bystrici ako už OK3KPV, lebo v roku 1953 sa pre klubové stanice namiesto označenia O začalo vydávať K. Do roku 1960

Read More