Letný rádioamatérsky kurz

Keby náhodou niekto nestihol skúšky v prvom polroku 2018, je ešte šanca v auguste:

http://www.hamradio.sk/

11.1.2018  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre záujemcov o rádioamatérstvo. Termín kurzu je plánovaný na druhú polovicu augusta 2018. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Kurz je určený najmä pre mládež, ale zúčastniť sa môžu aj záujemcovia z radov starších.

SZR hľadá vhodných organizátorov a lektorov pre tento kurz. Ideálne ak by to bol niektorý z aktívnych rádioklubov, ale môže ísť aj o skupinu skúsených rádioamatérov. SZR poskytne na kurz finančnú podporu. Záujemcovia píšte e-mailom na sekretariát SZR.

Ak chcete na letný kurz prísť ako účastník, pošlite voľne formulovanú prihlášku, v ktorej uvediete meno účastníka, vek, adresu, kontakt, e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2018. Od počtu prihlásených závisí, či sa kurz bude konať.
GL ES 73

Ďakujeme Gejzovi OM7AJK za podanie tejto informácie!

Rádioamatérska kapustnica 2017

V piatok 29.12.2017 sme sa satretli na koncoročnej tradičnej kapustnici v rešturácií Rumpeľ v Ban.Bystrici – Podlaviciach.

 

Výročné stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici 2017

V sobotu 23. septembra 2017 sme v Banskej Bystrici zorganizovali výročné stretnutie rádioamatérov. Príjemné priestory pre podujatie poskytla Reštaurácia Rumpeľ na sídlisku Podlavice. 

Stretnutie rádioamatérov v reštaurácii Rumpeľ v Banskej Bystrici

Paľo Kleskeň so synom Petrom OM7AKP prezentovali záujem otvoriť v horehronskej

Kleskeňovci so svojou rádiotechnickou zbierkou

obci Predajná múzeum historickej rádiotechniky. Na stretnutí nám predstavili exponáty zo svojej zbierky.

Jožo Toman OM3MV výročné stretnutie otvoril rozprávaním o značke OM3KPV a o bývalom Rádioklube OM3KPV.

 

Účastníkov prišiel pozdraviť zástupca miestnej časti Podlavice p. Jozef Tomáš

 

 

Jožo OM3MV odovzdal slovo aj mne OM7ASA aby som povedal niečo o oživení Pohronského rádioklubu, ktorý od 8. augusta 2017 prebral klubovú značku OM3KPV.

 

OM7AFX
Paľo Koreň OM7AFX o regionálnych prevádzačoch

Paľo Koreň OM7AFX podal informáciu o budovaní VKV/UKV prevádzačov v regióne.

 

 

Miro Snopko OM7AMA predniesol správu o činnosti dobrovoľnej verejnej služby ARES (The Amateur Radio Emergency Service).

OM7AMA
Miro Snopko OM7AMA -krajský koordinátor ARES

Vyzval ku aktívnej spolupráci všetkých rádioamatérov, pričom podčiarkol význam zakomponovania verejnej služby ARES do slovenskej legislatívy.

 

Problematika ARESu rezonovala aj v nasledujúcej diskusii účastníkov.

 

 

OM8AQ, OM8YL
Pohotoví fotografi manželia Barónikovci OM8AQ a OM8YL

Ďakujeme Stanislavovi Barónikovi OM8AQ a jeho manželke Viere OM8YL za fotografovanie nášho podujatia, leby my sme na fotenie pozabudli. K nahliadnutiu ponúkame ešte niekoľko fotografií.