Letný rádioamatérsky kurz

Keby náhodou niekto nestihol skúšky v prvom polroku 2018, je ešte šanca v auguste:

http://www.hamradio.sk/

11.1.2018  |  Roman OM3EI

Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre záujemcov o rádioamatérstvo. Termín kurzu je plánovaný na druhú polovicu augusta 2018. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Kurz je určený najmä pre mládež, ale zúčastniť sa môžu aj záujemcovia z radov starších.

SZR hľadá vhodných organizátorov a lektorov pre tento kurz. Ideálne ak by to bol niektorý z aktívnych rádioklubov, ale môže ísť aj o skupinu skúsených rádioamatérov. SZR poskytne na kurz finančnú podporu. Záujemcovia píšte e-mailom na sekretariát SZR.

Ak chcete na letný kurz prísť ako účastník, pošlite voľne formulovanú prihlášku, v ktorej uvediete meno účastníka, vek, adresu, kontakt, e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719.

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2018. Od počtu prihlásených závisí, či sa kurz bude konať.
GL ES 73

Ďakujeme Gejzovi OM7AJK za podanie tejto informácie!

Rádioamatérska kapustnica 2017

V piatok 29.12.2017 sme sa satretli na koncoročnej tradičnej kapustnici v rešturácií Rumpeľ v Ban.Bystrici – Podlaviciach.

 

Výročné stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici 2017

V sobotu 23. septembra 2017 sme v Banskej Bystrici zorganizovali výročné stretnutie rádioamatérov. Príjemné priestory pre podujatie poskytla Reštaurácia Rumpeľ na sídlisku Podlavice. 

Stretnutie rádioamatérov v reštaurácii Rumpeľ v Banskej Bystrici

Paľo Kleskeň so synom Petrom OM7AKP prezentovali záujem otvoriť v horehronskej

Kleskeňovci so svojou rádiotechnickou zbierkou

obci Predajná múzeum historickej rádiotechniky. Na stretnutí nám predstavili exponáty zo svojej zbierky.

Jožo Toman OM3MV výročné stretnutie otvoril rozprávaním o značke OM3KPV a o bývalom Rádioklube OM3KPV.

 

Účastníkov prišiel pozdraviť zástupca miestnej časti Podlavice p. Jozef Tomáš

 

 

Jožo OM3MV odovzdal slovo aj mne OM7ASA aby som povedal niečo o oživení Pohronského rádioklubu, ktorý od 8. augusta 2017 prebral klubovú značku OM3KPV.

 

OM7AFX
Paľo Koreň OM7AFX o regionálnych prevádzačoch

Paľo Koreň OM7AFX podal informáciu o budovaní VKV/UKV prevádzačov v regióne.

 

 

Miro Snopko OM7AMA predniesol správu o činnosti dobrovoľnej verejnej služby ARES (The Amateur Radio Emergency Service).

OM7AMA
Miro Snopko OM7AMA -krajský koordinátor ARES

Vyzval ku aktívnej spolupráci všetkých rádioamatérov, pričom podčiarkol význam zakomponovania verejnej služby ARES do slovenskej legislatívy.

 

Problematika ARESu rezonovala aj v nasledujúcej diskusii účastníkov.

 

 

OM8AQ, OM8YL
Pohotoví fotografi manželia Barónikovci OM8AQ a OM8YL

Ďakujeme Stanislavovi Barónikovi OM8AQ a jeho manželke Viere OM8YL za fotografovanie nášho podujatia, leby my sme na fotenie pozabudli. K nahliadnutiu ponúkame ešte niekoľko fotografií.

Pripomenutie 150 výročia narodenia Jozefa Murgaša

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša a 80. výročia jeho úmrtia v roku 2014, šiesti banskobystrickí rádioamatéri, Jozef Toman OM3MV, Ján Cibuľa OM7AW, Milan Cigler OM7SR, Rišo Tuček OM7RU, Milan Čunderlík OM7CM a Ľudovít Šajdík OM7AX nadväzovali rádioamatérske spojenia s úplne celým svetom. Na počesť tajovského priekopníka rádia, známeho po celom svete, dalo Literárno hudobné múzeum pri ŠVK v BB vytlačiť QSL lístky, ktoré predstavujú korenšpondenčné písomné potvrdenie rádioamatérskeho spojenia.

OM150JM "Jozef Murgaš"
QSL lístok ku príležitostnej rádioamatérskej značke OM150JM vydanej ku 150. výročiu narodenia Jozefa Murgaša

Na slovenských QSL lístkoch bola vyobrazená pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove so sprievodným textom v angličtine. Pre túto udalosť povoľovací orgán Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal dočasnú slovenskú rádioamatérsku volaciu značku OM150JM. Počas štyroch mesiacov sa pod značkou vykonalo skoro 10tis. spojení so 175 rádioamatérskymi krajinami. Do celosvetového odborného povedomia sa tak vďaka šiestim banskobystrickým rádioamatérom dostalo meno Jozefa Murgaša a jeho rodnej obce Tajov. Na to, aby sa do celého sveta rozdistribuovalo takmer 10.000 potvrdení o spojení vo forme lístkov, majú rádioamatéri premyslený dômyselný spôsob distribúcie lístkov na hmotnosť, prostredníctvom národných kancelárií, takzvaných QSL služieb, ktorý významne znižuje náklady rádioamatérov na QSL korendošpondenciu. Tento krásny reprezentačný výkon pre banskobystrický kraj a teda samotná distribúcia QSL lístkov s informáciou o našom významnom rodákovi, bola dotovaná z dôchodkov našich zanietených rádioamatérov v celkovej výške €255,61.

Galéria niektorých potvrdzujúcich QSL lístkov z celého sveta:

no images were found

Zoznam členov a sympatizantov Pohronského rádioklubu OM3KPV, o. z.

 1. Ing. Ivan Novotný
 2. Dr. Peter Kopernický
 3. Jozef Toman
 4. Peter Golembiovský
 5. Ivan Urda ml.
 6. Miro Urda
 7. Ján Cibuľa
 8. Ľudo Šajdík
 9. Maroš Čupka
 10. Milan Kašiak
 11. Bc. Jan Novotný
 12. Peter Kleskeň
 13. Paľo Kleskeň
 14. Jozef Soják
 15. Ing. Miloš Mesiar
 16. Milan Voskár
 17. Kamil Kollár
 18. Ing. Vlado Perešini
 19. Milan Urban
 20. Ing. Dušan Buda
 21. Ján Buda
 22. Ján Magnusek
 23. Milan Vosko
 24. Ing. Dušan Vatrál
 25. Betka Hnátková
 26. Bc.Peter Pastucha
 27. Vraťo Tůma
 28. Paľo Villiger

Výsledky Rádioklubu OM3KPV na rádioamatérskych pretekoch

Rádioklub OM3KPV, dosahoval tieto výsledky. Výsledky sú zaznamenané vrámci slovenského poradia. (PD -poľný deň, DR -deň rekordov)
1969 -PD 3.miesto (144 MHz)
1972 -PD 3. miesto (144 Mhz)
1973 -A1 Cont. 2. miesto, PD 5. miesto (144 Mhz)
1974 -PD 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz)
1976 -PD 2. miesto (144MHz)
1977 -A1 Cont. 10. miesto, DR 4. miesto (144MHz), 60. výročie VOSR 3. miesto (144 MHz)
1978 -A1 Cont. 5. miesto, PD 2. miesto (144 MHz)
1979 -A1 Cont. 6. miesto, DR 1. miesto (144 MHz)
1980 -PD 3. miesto, DR 3. miesto (144 MHz)
1981 -II. subreg. 1. miesto, PD 2. miesto (144 MHz)
1982 -PD 12. miesto, DR 1. miesto (144 MHz)
1983 -I. subreg. 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz), VKV 38 1. miesto, M-ZČSP 1. miesto (144 MHz)
1984 -PD 3. miesto (144 MHz)
1987 -PD 3. miesto (144MHz)
1988 -DR 6. miesto (144 MHz)
1990 -I. subreg. 1. miesto, II. subreg. 10. miesto (144 MHz)
1997 -II. subreg. 11. miesto, PD 9. miesto (144 MHz)
1998 -DR 7. miesto (144 MHz) pod značkou OM7T
1999 -PD 11. miesto (144 MHz), II. subreg. 4. miesto (144 MHz), 6. miesto (430 MHz) pod značkou OM7T
2000 -DR 7. miesto (144 MHz) pod značkou OM7T (najdlhšie spojenie pretekov na európskom kontinente so španielskou stanicou ED1VHF 2226 km!)
2001 -I. subreg. 13. miesto (144 MHz), 9. miesto (430 MHz), II. subreg. 7. miesto (144 MHz), 7. miesto (430 MHz), DR 13. miesto (144 MHz), 8. miesto (430 MHz)
2002 -PD 13. miesto (144 MHz), 10. miesto (430 MHz), DR 11. miesto (144 MHz), 7. miesto (430 MHz)
2003 -pre technickú poruchu na zariadení nebol výsledok publikovaný. V tomto roku to boli posledné preteky Rádioklubu OM3KPV pod kontestovou značkou OM7T z Krížnej

Zoznam pretekov nemusí byť úplný. Ide o možnú časť, ktorú sa po rokoch podarilo dohľadať.

Ako získať povolenie na amatérsku stanicu?

Základnou podmienkou rádioamatérskeho vysielania je mať povolenie od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR . Rádioamatérske povolenie je možné u nás získať po dovŕšení veku 15 rokov. Prv než záujemca podá žiadosť o povolenie, musí sa naučiť predpisy, rádioamatérsku prevádzku a rádiotechniku.

Zaujímam sa o amatérske vysielanie, ako sa dopracujem k povoleniu na amatérsku stanicu?

To je častá otázka, na ktorú je jednoduchá odpoveď. Určite nie tak, že si prečítam odpovede na skúšobné otázky a na druhý deň idem na skúšky. Pre porovnanie – keď ideme na skúšky na vodičský preukaz, najskôr nás naučia celú teóriu, potom nás naučia jazdiť na aute pod dozorom, potom nás vyskúšajú a po obdržaní vodičského preukazu sme začiatočníci, ktorí potrebujú pár mesiacov praxe, aby jazdili bezpečne. Rádioamatéri sa musia pripravovať podobne.

Aké sú požiadavky?

Základnou podmienkou rádioamatérskeho vysielania je mať povolenie od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR . Rádioamatérske povolenie je možné u nás získať po dovŕšení veku 15 rokov. Prv než záujemca podá žiadosť o povolenie, musí sa naučiť predpisy, rádioamatérsku prevádzku a rádiotechniku.

Predpisy pre rádioamatérsku prevádzku vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR pod názvom Povoľovacie podmienky. Okrem nich je potrebné vedieť aj niektoré paragrafy z Rádiokomunikačného poriadku ITU (Medzinárodná telekomunikačná únia) a niektoré odporúčania európskych organizácií CEPT a ERO.

Rádioamatérska prevádzka je súhrn špecifických medzinárodných postupov pri nadväzovaní rádioamatérskych spojení. Naučiť sa rádioamatérsku prevádzku je asi najväčší problém, ale je to otázka praxe na amatérskych pásmach a ochota naučiť sa skratky, prefixy, Q-kódy a všetko potrebné.

Rádiotechniku vyžaduje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR preto, lebo ITU definuje koncesovaného rádioamatéra ako osobu znalú v odbore rádiotechnika, ktorá vie rádioamatérsku stanicu pripraviť na príjem a vysielanie, vie ju obsluhovať z pohľadu dodržiavania bezpečnostných predpisov a vie zasiahnuť v prípade úrazu elektrickým prúdom.

Je veľmi dobré urobiť prvé rádioamatérske kroky v rádioklube alebo pod dozorom skúseného rádioamatéra. Ušetríte tým veľa času a príprava bude efektívnejšia. V našom rádioklube máme pripravené všetky materiály na perfektnú prípravu na skúšky. Dokonca sa od nás môžete naučiť robiť spojenia na pásmach. Členom Pohronského rádioklubu v Banskej Bystrici sa môže stať každý občan SR, starší ako 10 rokov, ktorý súhlasí so stanovami klubu, písomne požiada o členstvo a zaplatí členský príspevok. Maloletí (do 15 rokov) sa môžu stať členom klubu len na základe písomnej prihlášky podpísanej zákonným zástupcom maloletého. Prihláška musí obsahovať meno, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska a vlastnoručný podpis.

Rádioamatérske vysielanie – čo to vlastne je?

Cieľom rádioamatérskej prevádzky je nadväzovanie rádioamatérskych spojení. Obsahom týchto spojení sú informácie, ktoré sa týkajú len rádioamatérskeho vysielania, hlavne počuteľnosti, mena, stanoviska, vysielacieho zariadenia, prípadne počasia protistanice. Na rádioamatérskych pásmach sa nevedú „krčmové debaty“ a neslušné reči, nehovorí sa o náboženských otázkach a o politike. Podstané je nadviazanie spojenia, ktoré si rádioamatéri potvrdzujú QSL lístkom. Na základe obdržaných QSL lístkov môžu rádioamatéri získať rôzne diplomy. Týchto diplomov je veľké množstvo a vydávajú sa za nadviazanie spojení s určitým počtom zemí (DXCC), ostrovov (IOTA), zón (WAZ), kontinentov (WAC), prípadne okresov (diplom Slovensko), hradov a zámkov a podobne.

Ďalšou aktivitou rádioamatérov sú rádioamatérske preteky (kontesty), kde sa súťaží o najväčší počet nadviazaných spojení v určitom čase a za daných podmienok. Kontesty sú medzi rádioamatérmi mimoriadne obľúbené a v čase ich konania sa niekoľkonásobne zvýši aktivita na pásmach.

Rádioamatérske vysielanie má aj množstvo ďalších aktivít. Je to napríklad napríklad práca cez rádioamatérske družicové prevádzače, sú to spojenia odrazom od meteorických stôp a od Mesiaca, spojenia cez pozemské prevádzače, spojenia ATV, SSTV, RTTY a inými digitálnymi druhmi prevádzky atď. Mnohé tieto aktivity sú náročné na technické vybavenie a znalosti prevádzky.

V rádioamatérstve nájdu uplatnenie aj technicky zameraní ľudia, ktorí sa venujú konštruktérskej alebo programátorskej činnosti. Rádioamatéri stáli vždy na čele technického rozvoja a inak tomu nie je ani dnes. Softvérovo definované rádiá (SDR), mikrovlnná technika, či nové digitálne módy, to sú len niektoré oblasti, kde rádioamatéri hrajú významnú úlohu. Na základe získaných skúseností sa mnohí uplatnia aj v profesionálnej oblasti.

Druhy rádioamatérskej prevádzky

Rádioamatéri začali s vysielaním na krátkych vlnách v 20-tych rokoch minulého storočia a stav rádioamatérskej prevádzky bol úmerný vtedajšiemu stavu rozvoja rádiotechniky vo svete. Prvé rádioamatérske spojenia boli telegrafické (CW), pretože táto prevádzka si vyžadovala najjednoduchšie technické vybavenie. Znalosť telegrafie bola od rádioamatérov vyžadovaná do roku 2007. Ale aj dnes, keď sa už telegrafia na skúškach nevyžaduje, stále sa na amatérskych pásmach používa a je stále najefektívnejšou prevádzkou (presnejšie druhom prevádzky, módom).

V 30-tych rokoch minulého storočia začali rádioamatéri používať fónickú prevádzku. Najskôr sa používala amplitúdová modulácia (AM) a neskôr, hlavne na VKV, frekvenčná modulácia (FM). V 60-tych rokoch sa začala používať amplitúdová modulácia s jedným postranným pásmom (SSB), ktorá bola podstatne efektívnejšia ako klasická AM modulácia. Zabraná šírka pásma sa zmenšila zo 6 kHz na 2,7 kHz. Pre porovnanie, šírka pásma CW signálu je asi 0,1 kHz.

CW a SSB sú aj dnes načastejšie používané druhy prevádzky na amatérskych pásmach. Po druhej svetovej vojne (u nás koncom 60-tych rokov) sa začali rozvíjať ďalšie módy, ako ďalekopis (RTTY) a neskôr pomalá televízia (SSTV). S rozvojom osobných počítačov sa digitálne prevádzky rozšírili a dnes sú napopulárnejšie RTTY, SSTV, PSK31, WSJT, OLIVIA a ďalšie. Prevádzkové postupy pri týchto prevádzkach sú veľmi podobné CW spojeniam.

V roku 1990 boli uvedené do prevádzky rádioamatérske informačné systémy BBS a DX cluster, ktoré pracovali módom PAKET RADIO s rýchlosťou 1200 Bd, hlavne na VKV pásmach. V dnešnej dobe rádioamatéri preniesli tieto informačné systémy na internet.

Chcem to robiť, ako sa to naučiť?

Ak ste po prečítaní predchádzajúcich riadkov získali pocit, že sa chcete venovať rádioamatérskemu vysielaniu, tu je jedna z možností, ako sa to naučiť.

Najefektívnejšou cestou výučby je počúvanie na rádioamatérskych pásmach, kde sa naučíte prevádzkové postupy, používané Q-kódy a skratky, volacie znaky (prefixy) jednotlivých krajín, hláskovacie tabuľky. Naučíte sa využívať podmienky šírenia na jednotlivých rádioamatérskych pásmach počas roka, či slnečného cyklu. Musíte sa naučiť aspoň základy angličtiny, lebo fone prevádzka prebieha v angličtine. Na CW stačí vedieť rádioamatérske skratky, ktoré poznajú amatéri na celom svete, lebo CW je univerzálny jazyk. Na pásme 80m, prípadne na VKV pásmach sa dohovoríte aj po slovensky, ale to je málo na to, aby ste sa venovali rádioamatérstvu.

Je veľmi dobré, keď sa naučíte telegrafiu, podstatne vám to zväčší možnosti prevádzky na amatérskych pásmach. V dnešnej dobe je učenie možné pomocou špeciálnych počítačových programov, ktoré generujú rôzne texty v morzeovke nastaviteľnou rýchlosťou. Nestačí len poznať všetky písmená (26) a číslice, ale musíte zvládnuť rýchlosť 40 až 60 znakov za minútu. Potom môžete pokračovať v počúvaní na amatérskych pásmach. Zo začiatku budete lúštiť správy po písmenkách a budete šťastní, keď zistíte volaciu značku korešpondujúcej stanice, alebo kto volá všeobecnú výzvu (CQ). Potom zistíte, že všetky rádioamatérske spojenia majú podobný obsah a postupne budete rozoznávať jednotlivé skratky, prípadne celé správy. Pri tom sa naučíte význam jednotlivých skratiek, volacie značky staníc jednotlivých krajín, amatérske Q-kódy. Telegrafiu sa určite nenaučíte „ďatlovaním na ručnom kľúči“, teda vlastným vysielaním, alebo používaním dekódovacích programov na CW. Za dobrého telegrafistu sa môžete považovať vtedy, keď dokážete sluchom dešifrovať a porozumieť telegrafické texty rýchlosťou okolo 80 zn./min. bez potreby zapisovania.

Ďalšou otázka je, na ktorom amatérskom pásme sa začať učiť a aký prijímač používať. Najjednoduchšie je postaviť si prijímač podľa návodov v amatérskych časopisoch, napríklad pre pásma 80 a 40 metrov. Nie je problém si kúpiť súčiastky podľa katalógov zásielkových firiem, alebo si vybrať niektorú z jednoduchých a lacných stavebníc KV prijímačov, alebo transceivrov, kde si osadíte len prijímaciu časť. Získaná konštruktérska prax sa vám v budúcnosti určite zíde.

Najlepšie je začať s počúvaním na pásmach 80 a 40 metrov, lebo na 80 m pásme sú dobré podmienky na spojenia s Európou ráno a navečer, prípadne v noci. Na pásme 40 m je to po celý deň a stanice z veľkých vzdialeností (DX stanice) tam počuť hlavne v noci. Na týchto pásmach môžete počúvať aj SSB prevádzku a učiť sa hláskovacie tabuľky, prípadne spôsoby prevádzky. Neskôr môžete začať s počúvaním na pásme 20 metrov, čo je základné DX pásmo, na ktorom môžete počuť stanice z celého sveta.

Pri počúvaní na amatérskych pásmach si však treba uvedomiť, že často sú tam počuť aj prevádzkové postupy, ktoré nie sú vhodné na amatérske pásma. Pravidlá prevádzky nájdete v článku Etika a pravidlá prevádzky rádioamatérov od Johna ON4UN. Tieto pravidlá odporúča Medzinárodná rádioamatérska únia (IARU) a u nás SZR a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

Počuté stanice je vhodné zapisovať do denníka, či už papierového, alebo počítačového. V denníku by mali byť rubriky – dátum, čas, pásmo alebo frekvencia, volacia značka počutej stanice, volacia značka jej protistanice, report pre počutú stanicu, meno operátora, jeho stanovisko a poznámky.

Aby počúvanie nebolo samoúčelné, môže každý začínajúci rádioamatér požiadať SZR o poslucháčske číslo, čo je znak zodpovedajúci volacej značke amatéra vysielača. Poslucháč s prideleným poslucháčskym číslom si potom môže nechať vytlačiť poslucháčske QSL lístky a počutým staniciam posielať na svojich QSL lístkoch tzv. reporty o príjme. QSL lístok má mať určitú formu a musí obsahovať niekoľko dôležitých údajov. Všetko o tom, čo má QSL lístok obsahovať, je napísané v odpovediach na skúšobné otázky z prevádzky pre triedu „N“ na stránke www.hamradio.sk v časti Pre začínajúcich. Slušní amatéri vysielači vždy odpovedajú na poslucháčske QSL lístky. QSL lístky môžu členovia SZR zasielať cez QSL službu SZR.

Keď vás rádioamatérska prevádzka zaujme, môžete si kúpiť prijímač na všetky amatérske pásma, prípadne prijímač, na ktorom je možné amatérske stanice počúvať, napríklad vyradené vojenské rádiostanice. Ideálny je ale továrenský transceiver na amatérske pásma, hoci zatiaľ budete môcť len počúvať. Na spestrenie môžete počúvať aj stanice na RTTY, PSK31, či na iných druhoch prevádzky, ale na učenie by ste sa mali venovať hlavne CW a SSB. Nadšenci VKV to majú horšie, lebo počúvať na VKV sa oplatí len počas pretekov, pretože CW a SSB aktivita mimo pretekov je tam veľmi malá. Prevádzka v pretekoch je veľmi stručná a rýchla, takže pre začiatočníkov sú najvhodnejšie pásma 80 a 40 metrov, na ktorých sú úseky pre začiatočníkov (v okolí 3560 kHz, 7030 kHz), kde sa dá najviac naučiť. Z dlhoročných skúseností potvrdzujem, že najlepšou prípravou na vysielanie a na skúšky je poslucháčska rádioamatérska činnosť.

Skúšky

Počas počúvania na amatérskych pásmach zistíte, či vás táto činnosť zaujíma a či sa jej chcete venovať aj ďalej. Ak áno, začnete sa pripravovať na skúšky. Ak máte praktické skúsenosti z počúvania, skúšok sa báť nemusíte, veľa vecí už budete vedieť. Na stránke www.hamradio.sk si stiahnite otázky a odpovede na rádioamatérske skúšky, prípadne ďalšie učebné texty a zodpovedne sa pripravte. Ešte pred skúškou by ste mali urobiť svoje prvé spojenia v rádioklube alebo od niektorého amatéra. Potom sa skúšky robia s úsmevom. Prísť na skúšky len so znalosťou, že report RST je RADIO SANTIAGO, je dosť veľká odvaha, respektíve zbytočnosť. Musíte chápať skúšajúcich, že od vás žiadajú dokonale vedieť povoľovacie podmienky, hláskovacie tabuľky, skratky, Q-kódy, prefixy krajín a prevádzkové pravidlá. Otázky, resp. sylaby, ktoré pripravil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, sú rovnaké vo všetkých európskych krajinách a takmer rovnaké na celom svete. Amatérske vysielanie nepozná hranice, signál sa šíri po celom svete a vaše povolenie bude platiť v mnohých krajinách sveta. Takže na skúšky musíte prísť seriózne pripravení.

Pomoc pri príprave môžete nájsť v rádiokluboch, ktorých zoznam nájdete opäť na stránke www.hamradio.sk, u blízkych rádioamatérov, prípadne priamo v Slovenskom zväze rádioamatérov. Pre mladých rádioamatérov SZR každoročne organizuje kurzy, na ktorých získate všetky vedomosti, potrebné na urobenie skúšky na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Samozrejme aj na kurzoch, majú podstatnú výhodu tí frekventanti, ktorí sa vopred pripravovali, počúvali na pásmach a už robili prvé spojenia.

Po získaní povolenia na vysielanie budete mať najinteligentnejšie hobby na svete, pri ktorom sa naučíte zemepis, techniku, reči, astronómiu a získate priateľov na celom svete.

(Čiastočne prebraté zo Slovenského rádioamatérskeho portála www.hamradio.sk)

Ing. Karol Dillnberger, OK3ID

„Po nás prídu mnohí, mladší aj lepší, lenže málokedy prídu prví“

Autorom tejto dobudúcna siahajúcej myšlienky je banskobystrický rodák Ing. Karol Dillnberger OK3ID (6. júna 1912-11. augusta 1996)

Jeho synovec pán Dušan Klimo prednedávnom poskytol verejnosti materiál o svojom strýkovi. Spomína, že málokto zo súčasníkov v meste pod Urpínom vie, že ich rodák bol medzinárodne uznávaným odborníkom, vynálezcom a priekopníkom vysielania televízie na Slovensku. Pod jeho menom je registrovaných vyše 40 patentov, viacero odborných knižných publikácií, stovky odborných článkov, recenzií a posudkov z oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Je nositeľom Zlatej medaily, najvyššieho vyznamenania svetoznámej firmy BOSCH. Počas vyše 60-ročnej profesionálnej činnosti na Slovensku i v zahraničí Ing. Karol Dillnberger popri vedeckej práci na SAV významnou mierou prispel k výchove generácií absolventov štúdia elektrotechniky na SVŠT a televíznych technikov. Karol Dillnberger pochádza z dvoch starých banskobystrických rodov. Dillnbergerovci patrili medzi spoluzakladateľov mesta Banská Bystrica. Je to stará evanjelická rodina, ktorá bola pri zakladaní tamojšieho evanjelického cirkevného zboru, v ktorom mali svoje pevné a trvalé miesto. Svedčia o tom nápisy v banskobystrickom chráme Božom, ako aj nápisy na pomníkoch na bystrickom evanjelickom cintoríne. Otec Eugen bol úradník a jeho otec Emil Dillnberger bol lekár a v tom čase popredný hygienik v c.-k. monarchii. Matka Elena pochádzala z klimovsko-kneppovského rodu.

Karol Dillnberger OK3ID so svojim ALT saxofónom
Karol so svojim ALT saxofónom

Detstvo, mladosť a najdlhšia časť Karolovej podnikateľskej činnosti sú úzko späté s Beniczkého domom na baskobystrickom hlavnom námestí. S vyznamenaním absolvoval štúdium rádioinžinierstva na Vysokom technickom učení v Brne. Popri elektrotechnike ovládal jemnú mechaniku, výrobnú technológiu, aj spracovanie plastov.

Mal študentský orchester, s ktorým si zarábal na štúdium, odborné knihy a prístroje pre svoje experimentovanie.

Zadný trakt Beniczkého domu, kde sídlila firma IDEIX
Zadný trakt Beniczkého domu, kde sídlila firma IDEIX

Jeho firmu IDEIX, ktorá mala sídlo v dvornom trakte rodného domu, mocnári vtedajšieho totalitného režimu znárodnili. Z Lučatína sa presťahovali v 52. roku na Dukliansku, dnešnú Lazaretskú ulicu v Bratislave, kde v 1-izbovom byte bývala celá 5-členná rodina. Spoluvytváral vedenie výskumného pracoviska pre elektrotechniku na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Na SAV vykonával činnosti v oblasti izotopickej spektrometrie v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, ako aj vo Farmakologickom ústave SAV.

Reklama IDEIX v časopise Krátke vlny
Reklama IDEIX v časopise Krátke vlny
Ing. Karol Dillnberger na SAV vo svojom laboratóriu
Ing. Karol Dillnberger na SAV vo svojom laboratóriu

V rokoch 1959-1963 založil a viedol centrálny výskum prijímacej televíznej techniky na Slovensku. Ako vedecký pracovník SAV upozornil na seba svojimi priekopníckymi prácami v elektrotechnike a najmä televízii. Jemu možno ďakovať, že televízny vysielač v Bratislave bol postavený na správnom mieste na Kamzíku a nie v strede mesta. Bol súčasne technickým komisárom a správcom vysielača v Banskej Bystrici a podliehali mu technicky všetky vysielače na Slovensku.

Ing. Karol Dillnberger v TV štúdiu
Ing. Karol Dillnberger v TV štúdiu

Viedol technickú skúšobňu rozhlasu a rádiokomunikácií, kde bol vedúcim výstavby televízie. Aj v lekárskej elektronike mal úspechy: zhotovil mnohé lekárske prístroje umožňujúce nové liečebné terapie.

Bol po celom svete známy ako úspešný rádioamatér, vyhrával medzinárodné súťaže, bol prvým Európanom počúvaným v USA na pásme 5 metrov, mal prvú otáčavú smerovú anténu a niekedy v roku 1935 založil prvý slovenský rádioklub -Pohronský rádioklub YMCA OK3AX., rádioklub pre rádioamatérov vysielačov.

Karol OK3ID na portejbli
Karol OK3ID na portejbli

Pôsobenie v tomto stredisku vyústilo do bohatej prednáškovej a publikačnej činnosti, ako na území Slovenska, tak aj v zahraničí. Výsledky svojej výskumnej činnosti publikoval v periodikách v NSR a USA. V 60. rokoch minulého storočia bol Ing. K. Dillnberger pre slobodumilovných obyvateľov Bratislavy a okolia najvyhľadávanejším odborníkom z oblasti televízie. On jediný poznal tajomstvo, ako umožniť príjem programov viedenskej televízie v Bratislave a na časti západného Slovenska. Svojím pričinením takto umožnil prísun informácií zo slobodného sveta, ktorých výsledkom bola aj zmena politickej klímy na jar r. 1968. V rokoch 1967 1977 presídlil do NSR, kde pôsobil ako výskumný inžinier vo firme BOSCH v odbore káblová televízia a spoločné antény. V tomto období podal vyše 300 patentových prihlášok, z ktorých viaceré firma využila, za čo mu bolo udelené najvyššie ocenenie Zlatá medaila tejto firmy. Aj počas posledných rokov svojho života, ktoré strávil v Bratislave, bol stále plný nových ideí a neúnavného, ba často priam fanatického pracovného zanietenia. Na výstave v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave v roku 2011 pod názvom Majstri ducha, osobnosti vedy a techniky na Slovensku, bol, hoci už po jeho smrti, poctený jemu venovaným samostatným panelom, dokumentujúcim jeho celoživotné dielo.

Pamätná tabuľa pre Ing. Dillnbergera
Pamätná tabuľa pre Ing. Dillnbergera

Kontakt

Sídlo:

Pohronský rádioklub OM3KPV, o. z., presná adresa klubu je zatiaľ v riešení,  Banská Bystrica

IČO: 378 20 672

Doručovacia adresa:

Pohronský rádioklub OM3KPV, o. z., PO BOX 31, 974 05 Banská Bystrica

Čestný predseda a vedúci operátor klubu:

Jozef Toman OM3MV, 0944-137 916, jozef.toman@om3kpv.club

Výkonný predseda klubu:

Peter Golembiovský OM7ASA, 0918-232 165, predseda@om3kpv.club

Bankový kontakt FIO banka:

IBAN: SK4083300000002901294690

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 
CZK v Českej republike: 2901294690/2010