QSO log klubovej stanice OM3KPV

admin/ apríl 4, 2018/ Novinky, Uncategorized/ 0 comments

Náš aktívny člen Ing. Vlado Perešini, v rámci prípravy na skúšky pod odborným vedením vedúceho operátora klubu Jozefa Tomana OM3MV cez zimu uskutočnil 642 relácií pod klubovou značkou OM3KPV. Vlado skúšky spravil na výbornú. Ostáva dodať, že keby sa úrad nemusel striktne riadiť normou, Vlado mal robiť hneď Éčko.

Letný rádioamatérsky kurz

admin/ január 15, 2018/ Novinky, Pre začínajúcich rádioamatérov/ 0 comments

Keby náhodou niekto nestihol skúšky v prvom polroku 2018, je ešte šanca v auguste: http://www.hamradio.sk/ 11.1.2018  |  Roman OM3EI Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre záujemcov o rádioamatérstvo. Termín kurzu je plánovaný na druhú polovicu augusta 2018. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Kurz je určený najmä pre mládež, ale zúčastniť sa

Read More

Výročné stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici 2017

admin/ október 16, 2017/ Novinky, Uncategorized/ 0 comments

V sobotu 23. septembra 2017 sme v Banskej Bystrici zorganizovali výročné stretnutie rádioamatérov. Príjemné priestory pre podujatie poskytla Reštaurácia Rumpeľ na sídlisku Podlavice.  Paľo Kleskeň so synom Petrom OM7AKP prezentovali záujem otvoriť v horehronskej obci Predajná múzeum historickej rádiotechniky. Na stretnutí nám predstavili exponáty zo svojej zbierky. Jožo Toman OM3MV výročné stretnutie otvoril rozprávaním o značke OM3KPV a o bývalom

Read More

Pripomenutie 150 výročia narodenia Jozefa Murgaša

admin/ september 17, 2017/ O klube/ 0 comments

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša a 80. výročia jeho úmrtia v roku 2014, šiesti banskobystrickí rádioamatéri, Jozef Toman OM3MV, Ján Cibuľa OM7AW, Milan Cigler OM7SR, Rišo Tuček OM7RU, Milan Čunderlík OM7CM a Ľudovít Šajdík OM7AX nadväzovali rádioamatérske spojenia s úplne celým svetom. Na počesť tajovského priekopníka rádia, známeho po celom svete, dalo Literárno hudobné múzeum pri ŠVK v

Read More

Zoznam členov a sympatizantov Pohronského rádioklubu OM3KPV, o. z.

admin/ september 11, 2017/ O klube/ 0 comments

Ing. Ivan Novotný Dr. Peter Kopernický Jozef Toman Peter Golembiovský Ivan Urda ml. Miro Urda Ján Cibuľa Ľudo Šajdík Maroš Čupka Milan Kašiak Bc. Jan Novotný Peter Kleskeň Paľo Kleskeň Jozef Soják Ing. Miloš Mesiar Milan Voskár Kamil Kollár Ing. Vlado Perešini Milan Urban Ing. Dušan Buda Ján Buda Ján Magnusek Milan Vosko Ing. Dušan Vatrál Betka Hnátková Bc.Peter Pastucha

Read More

Výsledky Rádioklubu OM3KPV na rádioamatérskych pretekoch

admin/ september 10, 2017/ O klube/ 0 comments

Rádioklub OM3KPV, dosahoval tieto výsledky. Výsledky sú zaznamenané vrámci slovenského poradia. (PD -poľný deň, DR -deň rekordov) 1969 -PD 3.miesto (144 MHz) 1972 -PD 3. miesto (144 Mhz) 1973 -A1 Cont. 2. miesto, PD 5. miesto (144 Mhz) 1974 -PD 2. miesto, DR 2. miesto (144 MHz) 1976 -PD 2. miesto (144MHz) 1977 -A1 Cont. 10. miesto, DR 4. miesto

Read More

Ako získať povolenie na amatérsku stanicu?

admin/ september 3, 2017/ Pre začínajúcich rádioamatérov/ 0 comments

Základnou podmienkou rádioamatérskeho vysielania je mať povolenie od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR . Rádioamatérske povolenie je možné u nás získať po dovŕšení veku 15 rokov. Prv než záujemca podá žiadosť o povolenie, musí sa naučiť predpisy, rádioamatérsku prevádzku a rádiotechniku.